Bilgilendirmeler

Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretlerini kimler ödeyebilir?

Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması,adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları tarafından ödenebilir.

Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?

Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.