Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

ACİL DURUM EKİP EĞİTİMİ

Acil Durum Eğitimi, iş yerlerinde meydana gelebilecek olan afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda çalışanların neler yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili içerikleri kapsayan eğitimlerdir.

Acil Durum Eğitimi, iş yerlerinde meydana gelebilecek olan afet, yangın, terör olayları gibi durumlarda çalışanların neler yapmaları gerektiği, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili içerikleri kapsayan eğitimlerdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11'inci maddesinin (1) c bendinde, "Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirilir, araç ve gereçleri sağlanarak eğitim ve tatbikatlar yaptırılır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır" ibaresi yer almaktadır.

Aynı zamanda 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm işletmelerin ekiplerin oluşturularak yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının en az yılda1 kez yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

ACİL DURUMLAR İÇİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
28681 Resmi Gazete Sayılı İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 5’e göre;
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.  

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız