Bilgilendirmeler

 

Eğitim Hakkında

Elektrik eğitimi ile; temel elektrik kavramları başta olmak üzere, elektrik, elektronik devreleri, doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri, mantıksal devreler ve temel kuvvetlendirici devreler konularını öğretmektir. Eğitimdeki hedef Elektrik ile ilgili temel kanunları öğrenmek, Elektrik ölçü aletlerini kullanarak doğru ölçümler yapmak, Elektrik ürünlerin çalışma prensiplerini öğrenmek ve seçmektir.
Elektrik eğitimimiz teorik ve uygulamalı olarak işlenir. Konular örnek ve alıştırmalar ile aktarılarak katılımcıların dersi daha rahat öğrenmesi amaçlanır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Tasarım, İmalat, Bakım vb. alanlarda çalışan mühendis ve Tekniker, Teknisyen ve diğer Teknik Personeller Katılabilir.

Belgelendirme

Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

Alternatif Akım
Transförmatör
İndüklenmiş Gerilim
Elektromanyetik kuvvet

Röle (Termik röle, Motor Koruma Rölesi,Zaman Röleleri)
Kontaktörler(Yardımcı Kontaklar,Güç Kontakları)
Asenkron Motorlar,Servo ve Step Motorlar
Yıldız Üçgen Bağlantılar
Elektrik Kumanda Devreleri,Sembolleri
NO NC Kontaklı Butonlar

Güç ve Kumanda Şemaları
Otomatik Kumanda Bağlantı Örnekleri
Kumanda Pano Projesi Okuma Teknikleri
Kesikli çalıştırma
Mühürleme
Birden fazla yerden kontrol edilen Bağlantılar
Endüstriyel mekanik sınır anahtarları
PLC ve röle sistemleri arasındaki farklar
PLC genel bakış,temel kavramlar
Giriş ve Çıkış Elemanları
Analog ve Dijital Kavramları