Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve tanımlardan oluşan bir teknik ifade lisanını açıklayan standartlar dizisidir. Teknik resim müşteriden başlayarak satış, tasarım, üretim yönetimi ve son olarak tezgah operatörüne kadar doğrudan giden çoğu zaman tek kaynaktır. Bu süreçte yer alan her kimsenin ürünü tüm özellikleriyle anlayabilmesi için teknik resimde kullanılan dili bilmesi gerekir. Bu eğitimde amaç süreç akışı içerisinde yer alan herkesin teknik resmi eksiksiz ve hatasız anlamasını ve yorumlamasını sağlayabilecek niteliğin kazandırılması olacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Üretim Mühendisleri, Teknik departmanlarda çalışan mühendis, teknik ressam, teknisyenler, tezgah operatörleri eğitime katılabilir.

Belgelendirme

Eğitimin bitiminde katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Kavramı
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde Kullanılır?
Boyut Toleransları
Şekil ve Konum Toleransları
Toleransın Ayrıntılı Tanımları ve Resimlerde Gösterilmesi
Tolerans Cetvellerinin Kullanılması
Referanslar
Komparatör Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Kuralları
Geometrik Özelliklerin Parçalar Üzerinde Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Yerleşim Toleransı Uygulamaları
Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamaları
Geometrik Toleranslı Elemanların Mastar İle Kontrolu
Bağlama Tiplerine Göre elemanların Toleransı
Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulama