Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Hijyen eğitimi, özellikle iş yemekhaneleri, restoranlar ve benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmetleri sunan, gıda üretimi yapmakta olan iş yerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verilmiş olduğu iş yerlerinde çalışanların alması gereken bir eğitimdir.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik;
– Gıda üretim ve perakende iş yerleri,
– İnsani tüketim amaçlı sular ve doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
– Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan iş yerleri,
– Masaj ve güzellik salonları ve benzeri iş yerleri,
– Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi iş yerleri,
– Ve komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsar.
Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

-Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
-Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
-Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
-Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
-Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
-Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.
Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, HALK EĞİTİM MERKEZLERİ tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından  birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. İş yerlerinin denetimi sırasında Hijyen Eğitimi belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılması durumunda 440 TL ile 1766 TL (2016 yılı için) arasında değişen bir ceza kesilir.

Belgelendirme

Eğitime katılan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen Sertifikası verilmektedir. Bu sertifika ömür boyu geçerlidir.
Her yıl tekrar tekrar almanıza gerek yoktur.

Eğitim Müfredatı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğütarafından tanımlanan modüllere uygun olarak eğitim verilecek iş koluna ilişkin bulaşıcı hastalıklar (mikrobiyoloji, bulaşma yolları, enfeksiyon zinciri, sık görülen hastalıklar), hijyen ilkeleri ve uygulamaları, bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımlarve yasal mevzuata bilgisi sunulmaktadır.