Kuantum Akademi

İLK YARDIM DENEME 2

Results

#1. Bilinci kapalı hasta yaralı 3 ilk yardımcı ile taşınmak istenirse aşağıdaki tekniklerden hangileri kullanarak sedyeye yerleştirilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi vücudu oluşturan sistemlerden değildir?

#4. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi ciddi yaralanma değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarında görülebilecek belirtilerden değildir?

#6. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal varsa kişide hangi yolla zehirlenme olmuştur?

#7. Hangisi kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden değildir ?

#8. Kaval kemiği kırığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

#9. '' Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır '' ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar

#10. Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

#11. Kalp krizi geçiren hastayı aşağıdaki taşıma tekniklerinden hangisi ile taşıyamazsın?

#12. Nabız sayısı bebeklerde kaçtır?

#13. İç kanama şüphesi olan hasta yaralıya ne yapılmamalıdır

#14. Bir kimse merdiven çıkarken aniden acıkırsa, titremeye başlarsa konuşma güçlüğü çekerse aşağıdakilerden hangisi olmuş olabilir?

#15. Nabız sayısı ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#16. Hiçbir uyarana cevap vermeyen, tepkisiz hasta/ yaralıda kaçıncı derece bilinç kaybı mevcuttur?

#17. 8 aylık bir hasta yaralıya kalp masajı nasıl uygulanır?

#18. Kedi köpek yaralanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#19. Beynin normal faaliyetlerindeki herhangi bir aksama nedeni uyku halinden başlayarak, hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden bilincin tamamen veya kısmen kaybolmasına ne denir ?

#20. Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?

#21. Hangisi kısa mesafede süratli taşıma tekniklerindendir?

#22. Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde kaçtır?

#23. Normal bir insanın kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verememe haline ne ad verilir ?

#24. Bir insanın normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde ne kadardır?

#25. Hangisi dolaşım sistemini oluşturan organlardan birisidir?

#26. Hangisi kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden değildir?

#27. Hayvan ısırıklarında yapılacak ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#28. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir?

#29. Kaza yapan bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gereken nedir ?

#30. Gazdan zehirlenme olan bir odaya girildiğinde ilk yapılması gereken hangisidir?

#31. Hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir ?

#32. Hasta/ yaralı değerlendirilirken ilk önce hangisi kontrol edilmelidir?

#33. İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenmelidir?

#34. İlk yardım uygulaması sırasında hava yolu açılığı nasıl sağlanır?

#35. Solunum varlığı nasıl değerlendirilir?

#36. Deniz hayvanlarının sokmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

#37. Nabız nedir ?

#38. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularından değildir?

#39. İlk yardımda vücut ısısı nereden alınır?

#40. Aşağıdakilerden hangisi acil taşıma tekniği değildir?

Finish