Kuantum Akademi

 

İLK YARDIM DENEME 4

Results

#1. Bilinci kapalı bir çocukta ilk olarak ne yapılmalıdır?

#2. Kalp durmasına ne kadar sürede müdahale edilmezse doku hasarı oluşur?

#3. Hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanabilecek noktalardan birisidir?

#4. Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?

#5. Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya müdahale edilirken hangi durumda yaralı araçtan çıkarılır?

#6. Özellikle hangi hastalarda baş, boyun, ve gövde ekseni bozulmamalıdır?

#7. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#8. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?

#9. Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

#11. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?

#12. İki ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma tekniğine ne isim verilir?

#13. Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?

#14. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?

#16. Turnikeyi ne kadar sıkılmalıdır?

#17. Şok nedir?

#18. Başının döneceğini hisseden birisine ilkyardımda ne yapılır?

#19. Sara krizi geçiren birisinde ilk yardım yapılırken aşağıdakilerden hangisi doğru uygulamadır?

#20. Bebeklerde nereden nabız alınır ?

#21. Hangisi kanamanın durdurulması için bası noktası değildir ?

#22. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi 112 ararken dikkat edilmesi gerekilen noktalardan biri değildir ?

#24. Bebeklerde baş geri çene yukarı pozisyonu kaç derece verilir ?

#25. ''Bilinç, anlama, düşünme, algılama hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar'' ifadesi hangi sisteme aittir?

#26. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir ?

#27. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde 1 dakikada nefes alıp verme sayısıdır ?

#28. OED (şok cihazı) hangi durumda kullanılmaz ?

#29. Kanaması olan bir hasta/ yaralı aşağıdakilerden hangi şok türüne girmiş olabilir ?

#30. Delici göğüs yaralanmasında hangi belirtiler görülmez ?

#31. Kafatası omurga yaralanmalarında aşağıdakilerden hangisi görülmez ?

#32. '' Her hangi bir ısıya maruz kalması sonucu oluşan doku bozulması'' ifadesi hangisinin tanımıdır ?

#33. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

#34. Burkulma nedir?

#35. Kulağa cisim kaçmasında aşağıdakilerden hangisi doğru müdahaledir ?

#36. Sindirim sistemi bozukluklarında hangisi görülmez?

#37. Acil ekiplerinin yaptığı müdahale nedir?

#38. Arı sokmalarında aşağıdakilerden hangi şok görülür ?

#39. Deniz canlıları sokmasında aşağıdakilerden hangisi belirtilerinden değildir?

#40. Taş yumruk ve sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yara nedir?

Finish