Kuantum Akademi

 

İLK YARDIM DENEME 6

Results

#1. Herhangi bir kazada öncelikle müdahale edilmesi gereken hasta/yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Sara krizi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Bayılan hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz?

#4. Hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

#6. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan yanlış ilk yardım uygulamasıdır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’ sindeki “A” harfini tanımlar?

#9. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

#10. İç kanama şüphesi olan hasta/yaralıya aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?

#11. Heimlich manevrası aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

#12. Kan şekerinin düştüğünden şüphelenilen bir kişiye yapılacak ilkyardım uygulaması nasıl olmalıdır?

#13. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#14. Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi hava yoluna yabancı cisim kaçmış, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım yöntemidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım için yanlış bir ifadedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma tekniği kurallarına uygundur?

#18. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemini oluşturan organlar arasında yer almaz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında yapılacak doğru ilk yardım uygulamasıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi 2. Derece yanığı tanımlar?

#21. Aşağıdakilerden hangisi bebek hasta /yaralıda Temel Yaşam Desteği uygulanması için doğru bir ifadedir.

#22. Bilinci kapalı hasta/yaralıyı, kısa bir mesafede taşırken kullanılması gereken en uygun taşıma tekniği hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi şok çeşidi değildir?

#24. Solunum yolu ile olan zehirlenmelerde hasta/yaralıya hangi pozisyon verilmelidir?

#25. “Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

#26. Kedi-köpek gibi hayvan ısırmaları ile ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi doğrudur?

#27. Bilinci kapalı olan hasta/yaralının solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılır?

#28. Kanamalarla ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?

#29. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel ilkyardım kurallarından biri değildir?

#30. “Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

#31. Uzuv kopmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

#32. İlk yardımın temel uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#33. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi belirtilerindendir?

#34. Burnu kanayan birine nasıl bir ilk yardım yapılır?

#35. Şokta olan hastada ne görülmez?

#36. Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur. Aşağıdakilerden hangi tanıma aittir?

#37. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin yapılarından biri değildir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır?

#40. Bebeklerde kalp basısı nereye yapılır?

Finish