Kuantum Akademi

 

İLK YARDIM DENEME 7

Results

#1. Cilt yolu zehirlenmelerinde yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır ?

#2. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokmasında yapılan yanlış ilk yardım uygulamasıdır ?

#3. Aşağıdakilerden hangisi komanın nedeni değildir ?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanma değildir ?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kafatası omurga yaralanması belirtisi değildir ?

#6. OED (şok cihazını) kimlerde kullanamayız ?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanma belirtisi değildir ?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafede taşıma tekniği değildir ?

#9. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin 3. halkasıdır ?

#10. Hangisi ilk yardımcının yapacağı uygulamadır?

#11. Aşağıdaki hasta/yaralılardan hangisine en öncelikli olarak müdahale edilmelidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardımda yaş sınıflandırması doğru olarak verilmiştir?

#13. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir?

#14. Çamaşır suyu içen biri için uygulanacak ilk girişim hangisi olmalıdır?

#15. Acil durumlarda ambulans çağırmak için aranması gereken numara hangisidir?

#16. Hangisi sıcak çarpmasında risk gruplarından biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin bir hastada solunum sayısı, nabız sayısı, ortalama vücut sıcaklığı verilmiştir? Solunum Sayısı Nabız Sayısı Vücut Sıcaklığı

#18. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda uygulanır?

#19. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeni ile aniden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğinde hangi pozisyon verilir?

#20. Karın bölgesinde yaralanması olan hastaya hangi pozisyon verilir?

#21. İlk yardımcı kemik kırığını niçin sabitler/ ateller ?

#22. Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

#23. Kalp kökenli göğüs ağrısı olduğunu düşündüğünüz hastaya hangi pozisyon verirsiniz?

#24. Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?

#25. Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir?

#26. Yara yerinde kanama varsa ne yapılmalıdır. ?

#27. En ağır yanık hangisidir?

#28. Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır ?

#29. Suda boğulmalarda bilincini ve solunumunu kaybeden çocuk için ilk yardımcı olay yerinde yalnız ise 30/2 kaç tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra 112'yi aramalıdır?

#30. Hangisi yaralı taşınmasında genel kurallardan birisidir?

#31. Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir ?

#32. Aşağıdaki şıkların hangisinde kırık çeşitlerini doğru olarak verilmiştir ?

#33. İkinci değerlendirme (2. Değerlendirme) ne demektir?

#34. Aşağıdakilerden hangisinin varlığında 2. değerlendirme aşamasına geçilmez?

#35. Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik fışkırarak akan ve açık renkli olan kanama hangi damar kanamasıdır?

#36. Turnike uygulamalarından hangisi yanlıştır?

#37. Hangisi kirli (enfekte) yaralardandır?

#38. İlk yardımcı olay yerinde yalnız ise bilinci kapalı olan yetişkin bir hasta yaralıya ne yapılır?

#39. Delici göğüs yaralanmasıyla ilgili hangisi yanlıştır?

#40. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinde yer almaz?

Finish