Kuantum Akademi

İŞ ORGANİZASYONU

Results

#1. Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

#2. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

#4. İş Makinalarının tescil işlemleri hangi kurum tarafından yapılır (özel veya tüzel kişiye ait olanlar)

#5. Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi nasıl olmalıdır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?

#7. İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

#8. Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

#9. Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir?

#10. Bozulup kalan bir iş makinesini nasıl bırakırız?

#11. Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Operatörlerin en çok dikkat etmesi gereken husus nedir?

#13. İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.

#14. İş Makinalarının periyodik kontrolleri (muayeneleri) kim tarafından yapılır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi; İş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?

#17. İş makinesinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

#18. İş makinası çalışma esnasında DUR sesi geldiği zaman ne yapılmalıdır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir?

#20. İş makinesi operatörü iş bitiminde makineden inerken ne yapmalıdır?

#21. Ülkemizde operatörlük belgesini hangi kurumlar verir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi İş kazası nedenlerinden değildir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?

#24. İş Makinasını karayolunda (trafikte) kullanmak için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olunmalıdır?

#25. Reflektör veya yansıtıcı hangi hallerde kullanılır?

#26. İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır.

#27. İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

#28. Operatör iş makinesinin park etmesi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

#29. Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

#30. Operatör iş makinesi ile iş yapma anında bulunduğu yerde neye dikkat etmelidir?

#31. “G” Sınıfı Sürücü Belgesi alabilmek için hangi belgeye sahip olunmalıdır alınmalıdır?

#32. İş makinesi ile iş yaparken, iş kazasının meydana gelme-mesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#33. Hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

#34. Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi nedir?

#35. Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

#36. Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerin de bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir?

#37. İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#38. Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

#39. İş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#40. Kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

#41. İş Makinası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#42. Karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

#43. Operatör iş makinasına binerken kafasını kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için operatörün hangi Kişisel koruyucu Donanım kullanması gerekmektedir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi operatörün gözlerin korunmasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımdır?

#45. İş makinesinin geri manevra hareketinde aşağıdaki uyarılardan hangisi olmalıdır?

#46. İş makinesinde çalışma anında en uygun iş kıyafeti nasıl olmalıdır?

#47. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#48. İşin bitiminde operatör makineyi nasıl bırakmalıdır?

#49. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

#50. Aşağıdakilerden hangisi; İş Kazası ve Meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir?

#51. Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için; aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

#52. Aşağıdakilerden hangisi İş makinası ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

#53. Kapalı mekanlarda egzoz emisyonlarından insanlar zarar görmemesi için hangi tip iş makinesi kullanılır?

#54. İş makinası kullanıcıların çalışma esnasında en çok dikkat etmesi gereken husus nedir?

#55. İş makinası ile yük taşırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

#56. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımlardandır?

#57. İş makinaları ile geri manevra hareketi sırasında, aşağıdaki uyarılardan hangisi uygulanmalıdır?

#58. İş Makinesi ile trafiğe açık kara yolunda çalışılırken, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#59. Çalışma alanında araç kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#60. Bir iş makinesi park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#61. İş makinesi çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır.

#62. Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan değildir.

Finish