Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

ISO 14001 Çevre Yönetim Belgelendirmesi, bir üretim alanında faaliyetlere devam eden; hava, toprak, su ve dogal kaynalar, bitkiler ve hayvan çeşitliliği ve insanlarıda içine alan ve bunların birbirleriyle ilişkilendirilmesine denir.Üretimin ilk ayağından tüketiciye ulaştırılması aşamasına kadar geçen süre zarfında etrafında bulanan etkilerine dikkat edilerek uygulanmasına yarayan sistematik bir etkileşimdir.

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes katılabilir; Fakat katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli bir faktördür. Çalıştıkları firmalarda ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar, CV lerinde ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler, Çevre Mevzuat Uzmanları Mevzuatların Taibi ve uygulanması Yöntemlerini daha etkin yapabilmek için  Çevre Görevlisi olarak çalışanlar, ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları katılabilir.

Belgelendirme

Eğitim sonunda katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir. 

Eğitim Müfredatı
1.Bölüm: Temel Çevre Kavramları
Çevre Yönetimi Nedir?
2.Bölüm: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri
ISO 14001:2015 ‘in temel gereklilikler, terimleri ve tanımları,
Temel Kavramlar, örneğin; Süreç yaklaşımı, Planla –Uygulama- Kontrol et- Önlem al, yaşam döngüsü perspektifi, boyutlar ve etkiler.
Risk tabanlı yaklaşım
Çevre Hedefleri ve Çevre Politikası
ISO 14001:2015 Dokümantasyon
3.Bölüm: Yasal Şartlar ve Yükümlülükler
Kurum ve Kuruluşların Sorumlulukları
Çevre ile ilgili kanun ve diğer şartlar
4.Bölüm: Eğitim sonrası değerlendirme