Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel/İç Tetkik Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, binlerce kuruluşun çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalarına, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemelerine ve İSG performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olacak dünyanın ilk İSG ISO standardıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, binlerce kuruluşun çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalarına, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemelerine ve İSG performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olacak dünyanın ilk İSG ISO standardıdır.

ISO 45001 standardının amaçları üç başlık altında toplanabilir:

* Çalışanları koruma: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.

* İşletme güvenliğini sağlama: İşletme için tehlike arz eden yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması.

* Üretim güvenliğini sağlama: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemek ve buna bağlı olarak da iş verimliliğinde artış sağlamak için üretim faaliyetlerinin koruma altına alınması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel hedeflerindendir.

ISO 45001 Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

ISO 45001; büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

Aşağıda verilen kuruluşlar ISO 45001 İş Sağlı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimine katılabilmektedirler:

* İSG ile ilgili ilk defa bir standart uygulayacak olan kuruluş yöneticileri ya da çalışanları.

* OHSAS 18001 Standardı’ndan ISO 45001’e geçiş yapacak olan kuruluşlarda İSG konusunda çalışma yapan personeller.

* Gerekli eğitimleri alarak kuruluş bünyesinde bir iç tetkikçi olmak isteyen denetçi adayları.

* Kuruluşlarda İSG’den sorumlu olan her birim ve kademede görev yapan çalışanlar.

* İSG konusunda uzun vadeli hedefleri olan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler.

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız