Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı
ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini;  sistematik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2015 Belgesi denir.
 
Bu standart  ISO tarafından yayınlanmış ve TSE tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dünyanın her tarafında hangi kurum veya kuruluş olursa olsun bu Kalite Yönetim Sistemi kurmak isteyenler bu standardın şartlarını karşılamak zorundadır. Standartları günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan ikinci revizyon 2008 yılında gerçekleşmiştir. Yeni yüksek seviye yapı ile standart tamamıyla revize edilerek, Eylül 2015’te ISO 9001:2015 yayınlanmıştır.
Eğitimin Hedef Kitlesi

ISO 9001 Kalite Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen herkes katılabilir; Fakat katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli bir faktördür. Çalıştıkları firmalarda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini uygulamak isteyen çalışanlar, CV lerinde ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmayan isteyen çalışanlar, öğrenciler,ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları katılabilir.

Belgelendirme

Eğitim sonunda katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir. 

Eğitim Müfredatı

0.1. Genel
0.2. Kalite yönetim prensipleri,
0.3. Proses yaklaşımı
· PUKÖ döngüsü
· Risk temelli düşünce
0.4. Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler
1.Kapsam
2.Tarihçe
3.Terimler ve tanımlar 
4.Kuruluşun kapsamı
5.Liderlik
6.Kalite yönetim sistemi için planlama
7.Destek
8.Operasyon
9.Performans değerlendirme
10.İyileştirme”
 • Soru-cevap uygulaması