Kuantum Akademi

KALDIRMA YÜKLEME SORULARI

Results

#1. Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

#2. Kaldırma yükleme makineleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#3. Operatör iş bitiminde kaldırma makineleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

#4. Kaldırma ve yükleme makinelerinin kaldırma kapasitesi neye göre belirlenir?

#5. Forkliftlerde bulunması zorunlu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Kaldırma yükleme makinelerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken husus nedir.

#7. Mobil vinçlerin vinç sistemi ne ile çalışır?

#8. Elektrikle çalışan kaldırma yükleme makineleri çalışmıyor ise, nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

#9. Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

#10. Kaldırma yükleme makineleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#11. Elektrikli kaldırma makineleri mesai bitiminde park edilirken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#12. Kaldırma ve yükleme makineleri ile ilgili aşığıdakilerden hangisi doğrudur?

#13. Forklift iş makinesinde kullanılması gereken ataşman çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Kaldırma yükleme makinelerinde kullanılan ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi kaldırma yükleme makine operatörünün sorumluluğudur?

#16. Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

#17. Kaldırma yükleme makineleri ile hacimli (büyük) yükler taşınırken yükün dönmemesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#18. Operatör iş bitiminde kaldırma makineleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

#19. Kaldırma ve yükleme makineleri ilgili kapasitenin üzerinde yük kaldırılması hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#20. Ağır çalışma koşullarında forkliftlerde ne tip lastik kullanılır.

#21. Kaldırma ve yükleme makinelerinin kullanımı ile ilgili operatörün dikkat etmesi gereken husus nedir?

#22. Vinçlerde ne çeşit halat kullanılır?

#23. Kaldırma yükleme makineleri ile çalışırken, yalıtımı sıyrılmış bir elektrik kablosu görülürse ne yapılır?

#24. Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

#25. Kaldırma yükleme makineleri ile taşınacak yük hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#26. Lastik tekerlekli kaldırma yükleme makinelerinin rampada park edilmesi zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

#27. Kaldırma yükleme makinelerinde kullanılan ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken husus nedir?

#28. Forkliftlerde çatal kaydırma (Side – Shift) ne işe yarar?

#29. Kaldırma yükleme makineleri ile işe başlamadan önce aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?

#30. Kaldırma yükleme makineleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Finish