Kuantum Akademi

 

KIRIK-ÇIKIK-BURKULMA

Results

#1. Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır

#3. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın belirtilerinden değildir?

#4. "Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır." Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerinden biri olamaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

#8. Kaval kemiği kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

#9. “Kemik bütünlüğü bozulmuştur, ancak deri sağlamdır.” tanımı Aşağıdakilerden hangisine aittir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtileridir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır ?

#13. Hareket ile artan ağrı -Şekil bozukluğu -Hareket kaybı -Ödem ve kanama nedeniyle morarma Yukarıda verilen belirtiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

#14. Kırık tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

#15. Uyluk kemiği kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

#16. Pelvis (Kalça) kemiği kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Finish