Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Aile yaşantınızda da iş yaşantınızda da, öğrencilik hayatınızda da her an bir krizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kriz yönetmenin belli başlı formülleri ve genel bir mantığı olduğu gibi durumsallık sergilemeniz gereken durumlarda olacaktır. Kriz Yönetimi eğitiminde bütün bu mantığı kavrayarak hayattan örneklerle kendinize eklemeler yapmış olacaksınız.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Yöneticiler, yönetici adayları ve kriz yönetimi yetkinliğine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

Belgelendirme

Eğitim sonunda katılımcılara KUANTUM AKADEMİ tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

“Kriz”in tanımı
Krizin özellikleri
Kriz türleri
Krizin etmenleri
İşletmelerde kriz safhaları
Kriz süreci
Kriz yönetiminin tanımı
Kriz yönetiminin amaçları
Kriz yönetiminin özellikleri
Kriz yönetimi türleri
Kriz ve yöneticiler
Kriz yönetimi ve iletişim
Kriz yönetimi ve iletişim için faaliyetler
İşletmelerde Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi:
Yaşanan Krizlerin Nedenleri
İşletmelerin Kriz Dönemi Politikaları
İşletmelerin Kriz Yönetimi Planlarına Sahipliği
İşletmelerin Kriz Dönemi Planları Tercihleri
İşletmelerin Kriz Yönetimi Stratejilerinin Belirlendiği Örgüt Seviyesi
Yöneticilerin Kriz Dönemlerini Algılama Şekilleri
İşletmelerin Kullandıkları Kriz Çözme Yaklaşımları
Kriz sonrasında karşılaşılan sonuçlar
Kriz dönemlerinde işletmelerde uygulanan stratejiler