Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

KRİZ YÖNETİMİ

Kriz, müdahale gerektiren planlanmamış bir durum, olay veya olaylar dizisi olarak tanımlanır. Krizler, şirketlerin amaçlarını ve varlıklarını tehdit eden, karar mekanizmalarını olumsuz yönde etkileyen olaylar olarak değerlendirilir. Ancak, şirketler ortaya çıkan bu tarz krizleri etkili bir şekilde yöneterek bu olaylardan daha güçlü bir şekilde çıkmayı başarabilir.

Kriz, müdahale gerektiren planlanmamış bir durum, olay veya olaylar dizisi olarak tanımlanır. Krizler, şirketlerin amaçlarını ve varlıklarını tehdit eden, karar mekanizmalarını olumsuz yönde etkileyen olaylar olarak değerlendirilir. Ancak, şirketler ortaya çıkan bu tarz krizleri etkili bir şekilde yöneterek bu olaylardan daha güçlü bir şekilde çıkmayı başarabilir.

Kriz yönetimi eğitimi, bir organizasyonun kriz durumlarına hazırlanması, kriz durumunda etkili bir şekilde yanıt vermesi ve kriz sonrası toparlanma sürecinde yönetim becerilerini arttırması için verilen eğitimdir.

Kriz Yönetimi Eğitimi’ne İşletme sahipleri, Yöneticiler, Personeller, Yönetici adayları, İnsan kaynakları alanında çalışan kişiler vb katılabilir.

Eğitim İçeriği:

“Kriz”in tanımı

Krizin özellikleri

Kriz türleri

Krizin etmenleri

İşletmelerde kriz safhaları

Kriz süreci

Kriz yönetiminin tanımı

Kriz yönetiminin amaçları

Kriz yönetiminin özellikleri

Kriz yönetimi türleri

Kriz ve yöneticiler

Kriz yönetimi ve iletişim

Kriz yönetimi ve iletişim için faaliyetler

İşletmelerde Kriz Yönetimi Sorunlarının Çözümlenmesi:

Yaşanan Krizlerin Nedenleri

İşletmelerin Kriz Dönemi Politikaları

İşletmelerin Kriz Yönetimi Planlarına Sahipliği

İşletmelerin Kriz Dönemi Planları Tercihleri

İşletmelerin Kriz Yönetimi Stratejilerinin Belirlendiği Örgüt Seviyesi

Yöneticilerin Kriz Dönemlerini Algılama Şekilleri

İşletmelerin Kullandıkları Kriz Çözme Yaklaşımları

Kriz sonrasında karşılaşılan sonuçlar

Kriz dönemlerinde işletmelerde uygulanan stratejiler

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız