Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Ölçü ve kontrol aletlerini genel ve ayrıntılı özellikleriyle birlikte tanıtmayı, işin özellik ve hassasiyetine uygun; ölçü aleti kullanarak amaca uygun doğru ölçüm yapma becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

MYO Makine bölümü, Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojisi alanı ve Çıraklık Eğitim Merkezi mezunları, işletmelerin talaşlı imalat, kalite kontrol, bakım onarım AR-GE vb. bölümlerinde çalışanlar ve ayrıca bu alanlarda çalışmak isteyenler katılabilir.

Belgelendirme

Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

Ölçmenin tanımı ve önemi,Ölçme çeşitleri
Kontrolün tanımı ve önemi,Kontrol çeşitleri
Ölçme ve Kontrolü etkileyen etkenler
Uzunluğun Ölçülmesi,Uzunluk Ölçü Aletleri
Şerit Metreler, Cetveller,Sürmeli kumpaslar,Mikrometreler
Ölçme aletleri,İbreli ölçme aletleri
Kontrol aletleri,Mastarlar (Çatal,Tampon,Blok,Vida)
Açı ölçme ve Yüzey Kontrol Aletleri
Yüzey kontrol gönyeleri
Üniversal açı gönyeleri
Düzlem Yüzeylerin Kontrolü
Komparatörler ve Ölçü saatleri Pleytler
Doğrusalla, Düzlemseldik ve Yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi
Basınçların Kontrolü ve ölçülmesi
Sertlik ve Sertlik ölçme
Ölçme hataları ve nedenleri
Kalite kontrolün önemi