Bilgilendirmeler

 

Eğitimin Amacı

Kuantum Akademi PLC Siemens S7-1200 eğitimlerinde, tüm katılımcılar kendileri için ayrılmış PLC setleri üzerinde pratik olarak kablolama ve yazılım uygulaması yapmaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Tasarım, imalat, bakım vb. alanlarda çalışan Mühendis ve Tekniker, Teknisyen ve diğer teknik personeller katılabilir.

Belgelendirme

Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

1.HAFTA

Güç ve kumanda şemalarını çizmek
Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri
• Devre şemalarının Çizimi
• Güç devresi çizimi
• Kumanda Devresi çizimi

Motor Kumanda devreleri
Motor kesik çalıştırma
• Motor sürekli çalıştırma
• Birden Çok Kumanda Merkezinden Çalıştırma
• Motorun Kilitleme Devreleri ile Devir Yönü Değişimi
• Motoru Zaman Ayarlı Çalıştırma
• Motoru Hareket Sınırlamalarına Göre Çalıştırma

Kumanda devre elemanları
Asenkron motor
• Kontaktör
• Röle
• Zaman rölesi
• Buton çeşitleri
    A. Start butonu
    B. Stop butonu
• Sensörler
• Sınır anahtarı
• Sinyal lambası

 

2.HAFTA
Genel PLC Tanımı
PLC Giris Cikis Elemanları
PLC Donanımı (Siemens S7-1200 )
PLC Çalışma Mantığı ve Programlama Şekilleri
Sayı Sitemleri & Mantık Devreleri
TIA Portal program tanıtımı
Archive ve Retrive Proje Kayıt işlemi
PLC Modül Ekleme ve Konfigürasyonları
PLC-PC Ethernet Ayarları

3.HAFTA
Ladder Programlama Dili
Bit Lojik Komutları
Mühürleme Devreleri
Set-Reset İşlemleri 
Markerler (Yardımcı Hafıza)
Adres Alanlarının Kontrolü (Assigment List)
Program Yükleme(Download)-PLC Yedek Alma(Upload)
Online Simülasyon (Online Access)
Pozitif ve Negatif Kenar Tetiklemeler

4.HAFTA
Timer Operations
Counter Operations
Comparator Operations
Math Functions
Move Operations
Conversion Operations
Program Control Operation

5.HAFTA
Real Time Clock Uygulamaları
Temel Düzey HMI Eğitimi
Basic Objects Uygulamaları
I/O Field Uygulaması
Button Uygulaması
Symbolic I/O Field Uygulaması
Graphic I/O Field Uygulaması
Bar uygulaması

6.HAFTA
Analog Sinyal İşleme (Analog Giriş)
Matematiksel Uygulamalar
NormX-Scale Komutları
Analog Sinyal İşleme (Analog Çıkış)
Matematiksel Uygulamalar
NormX-Scale Komutları
Yapısal Programlama
Fonksiyonlar-Veri Blokları (FC,FB,DB)
HSC (Hızlı Sayıcı)