Bilgilendirmeler

 

Eğitimin Amacı

Kuantum Akademi PLC Siemens S7-1200 eğitimlerinde, tüm katılımcılar kendileri için ayrılmış PLC setleri üzerinde pratik olarak kablolama ve yazılım uygulaması yapmaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Tasarım, imalat, bakım vb. alanlarda çalışan Mühendis ve Tekniker, Teknisyen ve diğer teknik personeller katılabilir.

Belgelendirme

Kursa % 90 devam eden katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

1.HAFTA

Güç ve kumanda şemalarını çizmek
Kumanda ve Güç Devre Elemanları Sembolleri
• Devre şemalarının Çizimi
• Güç devresi çizimi
• Kumanda Devresi çizimi

Motor Kumanda devreleri
Motor kesik çalıştırma
• Motor sürekli çalıştırma
• Birden Çok Kumanda Merkezinden Çalıştırma
• Motorun Kilitleme Devreleri ile Devir Yönü Değişimi
• Motoru Zaman Ayarlı Çalıştırma
• Motoru Hareket Sınırlamalarına Göre Çalıştırma

Kumanda devre elemanları
Asenkron motor
• Kontaktör
• Röle
• Zaman rölesi
• Buton çeşitleri
    A. Start butonu
    B. Stop butonu
• Sensörler
• Sınır anahtarı
• Sinyal lambası

 

2.HAFTA
Genel PLC Tanımı
PLC Giris Cikis Elemanları
PLC Donanımı (Siemens S7-1200 )
PLC Çalışma Mantığı ve Programlama Şekilleri
Sayı Sitemleri & Mantık Devreleri
TIA Portal program tanıtımı
Archive ve Retrive Proje Kayıt işlemi
PLC Modül Ekleme ve Konfigürasyonları
PLC-PC Ethernet Ayarları

3.HAFTA
Ladder Programlama Dili
Bit Lojik Komutları
Mühürleme Devreleri
Set-Reset İşlemleri 
Markerler (Yardımcı Hafıza)
Adres Alanlarının Kontrolü (Assigment List)
Program Yükleme(Download)-PLC Yedek Alma(Upload)
Online Simülasyon (Online Access)
Pozitif ve Negatif Kenar Tetiklemeler

4.HAFTA
Zamanlayıcılar
Clock Memory Darbe Üreticiler
Sayıcılar
Matematiksel İşlemler
Karşılaştırma Komutları

5.HAFTA
Analog Sinyal İşleme (Analog Giriş)
Analog Sinyal İşleme (Analog Çıkış)
Analog Ölçeklendirme İşlemleri
Analog Çözünürlük Hesabı
Yapısal Programlama
Fonksiyonlar-Veri Blokları (FC,FB,DB)

6.HAFTA
S7-1200 PLC de Hata Arama  -(Online Diagnostic)
Temel Düzey PWM
PWM ile DC Motor Hız Kontrol
Temel Düzey HMI Eğitimi (Veri Okuma/Yazma-Buton İşlemleri)
HMI – PLC Haberleşmesi, Lojik Kontrol ve Veri Görüntüleme
HSC(Hızlı Sayıcı) Enkoder Devir Okuma Uygulaması