Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, temel iş güvenliği eğitimi olarak 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tüm çalışanların özlük dosyasında bulunması gereken eğitime örnek olarak dizayn edilmiştir. İSG eğitimini hem mavi yakalı çalışanlar, hem de beyaz yakalı çalışanlar almalıdır.

Belgelendirme

Eğitim sonunda katılımcılara KUANTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir

Eğitim Müfredatı
1- YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELİK BİLGİSİ
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
İşverenin Sorumlulukları
Çalışanların Sorumlulukları
İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli
Çalışanların Eğitimi
Risk Değerlendirmesi
2- İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI
İş Kazasının Tanımı
İş Kazası İstatistikleri
Kazaların Oluş Sebepleri
Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
Meslek Hastalıkları
3- KİŞİSEL KORUYUCULAR
Baret
Gözlük
Maske
Emniyet Ayakkabısı
Maske
4- UYARI İKAZLARI VE İŞARETLERİ
5- İŞ YERİNDEKİ TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
6- ÖRNEK İŞ KAZASI İNCELEMESİ