Kuantum Akademi

 

TYD VE HEIMLICH MANEVRASI

Results

#1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilk yardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır?

#2. Yetişkin bir hastada kalp-akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

#3. Havayolunun kısmi tıkanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#4. Boğulmalarda bebek ve çocuklarda ilk yardımcı yalnız ise 30/2 kaç tur yapıldıktan sonra kendisi yardım çağırmalıdır?

#5. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? YETİŞKİN-ÇOCUK-BEBEK

#6. Yetişkinlerde Hemlich manevrası hangi bölgeye uygulanır?

#7. Bebek veya çocuk bir hastada kalp- akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?

#8. Bebeklerde başa pozisyon verirken hangisine dikkat edilmelidir?

#9. Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

#10. Bebeklerde yapay solunum yapılacak bölge neresidir?

#11. Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasına ne isim verilir?

#12. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu durmuş ve yaşam belirtisi göstermeyen kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?

#13. Yaralı bir insanda solunum nasıl değerlendirilir?

#14. Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan yetişkin bir hastaya ilk olarak ne yapılmalıdır?

#15. Temel yaşam desteği neyi kapsar?

#16. Yetişkinlerde dış kalp masajı sırasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağıya çökmelidir?

#17. Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?

#18. Bir yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya dış kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisiyle uygulanır?

#19. Yapay solunumla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

#20. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) ile ilgili verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

#21. Temel Yaşam Desteğinde bebek ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?

#22. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

#23. Trafik kazasında araç içinde bilinci açık, görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

#24. Erişkinde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#25. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#26. Solunum yolu tam olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

#27. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

#28. Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasına ne isim verilir?

#29. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

#30. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

#31. Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilk yardımda ne yapılmalıdır?

#32. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur?

#33. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmesi neden önemlidir?

#34. Yetişkinde boğulma durumunda ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

#35. Yetişkin bir hastada boğulma dışında ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranmalıdır?

#36. Yetişkin H/Y da baş, çene pozisyonu verirken nelere dikkat edilmelidir?

#37. Baş çene pozisyonunun amacı nedir?

#38. Ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?

#39. Ağız içi kontrolü ne amaçla yapılır?

#40. Yetişkinde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#41. Yetişkinde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

Finish