Bilgilendirmeler

Eğitimin Amacı

Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüdür. Değişim rüzgarlarının dünyanın her yerinde estiği bir dünyada zamanı yönetme, bireysel başarı ve mutluluğun temel anahtarlarından biridir. “Zamanı yöneten yaşamı yönetir” temel prensibi ile yaşamsal tüm alana yayılan bir süreç olan zaman yönetimi artık herkes için vazgeçilmez ve en temel prensiplerden biri olma konumundadır.Zaman yönetimi eğitimi; meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki farkı, önceden planlamanın nasıl yapılacağını,zamanı bölen şeylerle nasıl baş edileceğini, öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Yoğun iş temposunda çalışan, mesai saatinin kendisine yeterli gelmediğini düşünenler ve bu yoğunluktan dolayı, ruhsal olarak kendini mutsuz, huzursuz hissedenler;kariyer yolunda neyi yanlış yapıyorum da ilerleyemiyorum sorgulamasında olanlar katılabilir.

Belgelendirme

Eğitim sonunda katılımcılara KAUNTUM AKADEMİ Eğitim tarafından hazırlanan Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Müfredatı

Zaman Yönetimine Giriş
Zaman Yönetimi
Objektif Zaman;
Sübjektif Zaman;
En İyi Zaman
Yaygın Zaman Kaybettiriciler
Zaman Tuzakları
Zamanı İyi Kullanmanın Üç Yolu
İşler Aksi Gitmeye Başladığında
Zaman Tasarrufu Sağlayan Elektronik Araçlardan Ne Kadar Yararlanıyoruz?
Kendi Kendimize Dikkat
Başarılı Bir Biçimde Delege Etmek
Planlama
Plan Yapmaya Gerek Duymak
İşin Altında Boğulmak
Yönetim Görevleri
Kendinize Soracağınız Sorular
Durum Değerlendirmesi Yapmak
Güçlü Noktalarınız
Zayıf Noktalarınız
Önünüzdeki Fırsatlar
Şu Anda Ne Durumdayım
Amaçları Tanımlamak
Diğer Çalışanları Da İşin İçine Dahil Etmek
Nerede Olmak İstiyorum
Ayrıntıları Planlamak
Kilit İşleri Tanımlamak
İşi Planlamak
Yapılacak İşler (Nasıl Yapılacağı)
İşin Hangi Süre İçinde Yapılacağı
Maliyetler
Planı Kağıda Dökmek
Hedefe Nasıl Ulaşacağım
Planlanan Eylemi Yürütmek
Faaliyetleri Koordine Etmek
Beklenmeyen Durumlarla Başa Çıkmak