Kuantum Akademi

 

ZEHİRLENMELER

Results

#1. Solunum yolu (gaz) ile gerçekleşen zehirlenmelerde bilinci Açık olan kazazedeye hangi pozisyon verilmelidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerindendir?

#3. Sindirim yoluyla oluşan zehirlenmelerde yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdaki zehirlenme yollarından hangisinde hastaya yoğurt yedirilmesi yeterlidir?

#5. Mantar zehirlenmesinde aşağıdakilerden hangi şok görülür

#6. Aşağıdakilerden hangisi cilt yolu ile olan zehirlenme nedenlerinden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel İlk yardım kurallarından biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel İlk yardım kurallarından biri değildir?

#9. Solunum yolu ile zehirlenen kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

#10. Zehirlenmelerde bulantı kusma, kusma, ishal gibi belirtiler görünüyorsa vücudumuzdaki hangi sistem etkilenmiştir?

#11. Karbon monoksit zehirlenmesinde ilk yardım olarak ne yapılmamalıdır.

#12. Karbon monoksit zehirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi görülür

#13. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile olan zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım uygulaması değildir?

#14. Şofben Kazalarında Alınması Gereken Önlemlerden biridir?

Finish