Kuantum Akademi

 

BOĞULMALAR

Results

#1. Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda uygulanan genel İlk yardım kurallarından değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda görülen genel belirtilerden değildir?

#3. Aşağıdaki durumların hangisinde özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajına başlanmalıdır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda ilk yardım uygulamalarından biridir?

#5. Suda boğulmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi boğulmanın nedenlerindendir?

#7. Suda boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#8. Boğulma nedeniyle sudan çıkarılan bir yaralının bilincinin olmadığını anladınız ve daha sonra yapılması gereken ilk uygulama ne olmalıdır?

Finish