Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

   Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

EĞİTİM KONULARI

  1. a) Yüksekte Çalışmalarda Yasal Mevzuat
  2. b) Yüksekte Çalışmalarda Tehlikeler ve Riskler
  3. c) Yüksekte Çalışmalarda Kullanılan Güvenlik Ekipmanları Özellikleri ve Kullanımı

ç) Yüksekte İş Ekipmanları ile Yapılan Çalışmalarda Güvenli Çalışma Kuralları

  1. d) Yüksekte Çalışmalarda Bağlantı Noktaları Seçimi e) Yüksekte Çalışmalarda Toplu Koruma ve Kişisel Koruma Yöntemleri f) Yüksekte Çalışmalarda Kişisel Koruyucu Donanım Özellikleri, Kullanımı ve Bakımı g) Ankraj Noktaları, Yatay ve Düşey Yaşam Hatları ğ) Güvenlik İşaretleri h) Yüksekte Çalışmalarda Acil Durumlar Kurtarma

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN KİŞİYE KAZANDIRDIKLARI

* Yüksekte çalışmalarda toplu koruma ve kişisel koruma yöntemlerini bilir.

* Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımların (KKD) özelliklerini, nasıl kontrol edeceğini, kullanacağını ve koruyacağını bilir.

* Yüksekte çalışmalarda kullanılan güvenlik ekipmanlarının özelliklerini ve kullanımını bilir.

* Ankraj noktasının sahip olması gereken özellikleri ve ankraj noktasına KKD veya ekipman bağlantısı yapmayı bilir.

* Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar.

* Güvenlik işaretlerinin anlamlarını bilir.

* Acil durumlarda ne yapması gerektiği hakkında ve acil durum ekip üyeleri iletişim bilgilerini işveren veya iş sağlığı ve güvenliği yetkililerinden ister.

* Araç üstü yüksekte çalışma kurallarını bilir. Güvenli /güvensiz davranışlar ve güvenli/güvensiz koşulları bilir.

* Yüksekte çalışmanın tanımı ve yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunun bilir. Yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir.

* Güvenli /güvensiz davranışlar ve güvenli/güvensiz koşulları bilir.

* Yüksekte çalışmanın tehlikelerini ve risklerden korunma yöntemlerini bilir.

* Kendisi ve diğer kişiler için güvenli çalışma ortamı oluşturmayı bilir.

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda iş birliği yapar.

* Yüksekte çalışmada kullanılan iş ekipmanlarını (Sabit-seyyar-asma iskele, vinç, manlift, sabit-seyyar platformlar, el merdiveni, vb.) ve bunlarla güvenli çalışma kurallarını bilir.

* Yüksekte el alet ve makineleri ile güvenli çalışma kurallarını bilir.

* Yatay/dikey - sabit/seyyar yaşam hatlarını bilir, yaşam hatları ile güvenli çalışma ortamı oluşturur.

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız