Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

PATLAMADAN KORUNMA DÖKUMANI HAZIRLANMASI

Patlamadan Korunma dokümanı, Fabrikaların ya da tesislerin olağan çalışma şartlarında ya da oluşması beklenen arızi durumlarda meydana gelebilecek, gaz/buhar ya da toz kimyasallardan kaynaklı tehlikeli bölgelerin türünün ve mesafesinin belirlendiği, bu bölgelerin çizimler ile görselleştirildiği ve tehlikeli bölgelerin güvenli hale getirilmesi için gerekli önerileri içeren dokümandır.

Patlamadan Korunma dokümanı, Fabrikaların ya da tesislerin olağan çalışma şartlarında ya da oluşması beklenen arızi durumlarda meydana gelebilecek, gaz/buhar ya da toz kimyasallardan kaynaklı tehlikeli bölgelerin türünün ve mesafesinin belirlendiği, bu bölgelerin çizimler ile görselleştirildiği ve tehlikeli bölgelerin güvenli hale getirilmesi için gerekli önerileri içeren dokümandır.

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” patlamadan korunma konusunda işverene birçok görev vermektedir.

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

  1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
  2. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
  3. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlamadan korunma dokümanında;

Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

Belirtilen riskler için alınacak önlemler,

İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,

Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler,

Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,

İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı,

işyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız