Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

KAİZEN EĞİTİMİ

Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır.

Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen, Japoncada kai (değişim) ve zen (daha iyi) sözcüklerinin birleşimidir. Birleştirilmiş haliyle “daha iyiye değişim” diğer bir ifadeyle “Sürekli iyileştirme” anlamına gelmektedir.

Kaizen'in ana hedefi, sürekli olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için iş süreçlerini optimize etmektir.

Kaizen organizasyon ve hiyerarşi bakımından çalışanlar arasında seviye gözetmeksizin her bir bireyin katılımını sağladığı ve süreç sahiplerinden gelen önerilerle süreçleri değiştirdiği için bir katılımcı çalışan profili yaratır. Tüm çalışanların kurum, kuruluş ve süreçlere aidiyet duyguları güçlenir ve sağlamlaşır.

İyileştirme faaliyetlerine aktif katılım, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırmanın en önemli faktörüdür. İyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, bütün personelin katılımını ve yaratıcılığını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir.

01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız