Kuantum Akademi

Kuantum Akademi

KAPALI-KISITLI ALANDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş, içerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânının genelde kısıtlı olduğu, doğal havalandırmanın yeterli olmadığı, sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu, yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu alanlar, kapalı alan olarak nitelendirilmektedir.

Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş, içerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânının genelde kısıtlı olduğu, doğal havalandırmanın yeterli olmadığı, sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu, yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu alanlar, kapalı alan olarak nitelendirilmektedir.

Kapalı alanlara örnek olarak; katı atık tankları siloları, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları, yeraltı vana istasyonları ve her çeşit depolama tankı verilebilir.

Eğitimin amacı Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır. 

Kapalı alanda çalışma eğitimi; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için uygulanmaktadır.

Yasal Dayanak;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17.maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Eğitim İçeriği:

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Kapalı alanların tanımı
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
 • Düşme durdurma sistemlerinin kullanımı
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Koruyucu malzeme kullanımının denetimi
 • Sistem kurma ve sökme işlemlerinin güvenli yapılması
 • Gaz ölçümleri ve kuralları
 • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Çalışma alanı sınırlandırma
01

WHATSAPP DESTEK

03

Hızlı Teklif al

Hizmet Fotoğrafları
Referanslarımız